Snažíme se dělat život lehčí

JAK POMÁHÁME

Aktuální projekty
 

Jsme aktivní i v sociálně - kulturní oblasti. Připravili jsme více kulturních pořadů, ten poslední se jmenuje Světlo mého srdce. Jedná se o komponovaný pořad Prof. Jindřicha Štreita o sociálních tématech. Pořad uvádíme v řadě měst a počítáme s jeho realizací v roce 2024 a 2025. Díky fotografiím a postřehům Jindřicha Štreita, jde o unikátní projekt....

Podporujeme osoby se specifickými potřebami bez rozdílu typu znevýhodnění nebo rozsahu znevýhodnění. Integrační podpora na pracovištích je nezbytný nástroj pro posilování dovedností a schopností všech lidí, kteří mají v životě více překážek, než běžně zdravý člověk.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí