KDO JSME

Toto je náš příběh

Spolek jsme založili v roce 2015. Všechny naše projekty mají společné pojítko a tím je jejich sociální rozměr a dopad. Jsme především specialisté na integrační podporu v sociálních podnicích a poradenství s tím spojené. Poradenské služby jsou pro občany v tíživé životní situaci bezplatné. Dále se věnujeme kulturním projektům se sociálním přesahem. 

I malé změny se počítají

I malá změna nebo podpora pro osoby s nějakým znevýhodněním má smysl. Jsme rádi, když má naše činnost pozitivní dopad na konkrétní životy znevýhodněných lidí. Může se jednat o jednotlivce, organizace nebo komunity.  S důvěrou se na nás můžete obrátit pokud se zajímáte o integrační podporu, sociální podnikání, zaměstnáváte nebo chcete zaměstnávat znevýhodněné osoby a nebo potřebujete poradit ve složité životní situaci. Stejně rádi k vám přijedeme s některým z našich kulturních pořadů. 


NÁŠ TÝM

Seznamte se s námi

Ing. Tomáš Mitáček

Předseda spolku, specialista na environmentální otázky a jednání s partnery.

 prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c.

Ambasador a čestný člen spolku.

Mgr. Stanislav Hyrák

Člen představenstva spolku, specialista na integrační podporu, poradenství v sociálním podnikání a

  kulturní projekty. Kytara, zpěv.

Filip Hyrák

Člen představenstva spolku, grafika a propagace.

Bc. Miluše Leissová

Specialista na sociální poradenství a integrační podporu.

Tomáš Kedzior

Realizace kulturních pořadů, baskytara, technika.

Vojtech Szabó

Realizace kulturních pořadů, akordeon.

Realizujeme kulturní pořady se sociálním rozměrem
Realizujeme kulturní pořady se sociálním rozměrem
Nastavujeme iIntegrační podporu ve firmách
Nastavujeme iIntegrační podporu ve firmách
Poradíme vám přímo u vás v podniku, na farmě, ...
Poradíme vám přímo u vás v podniku, na farmě, ...

Hlásíme se k principům sociálního podnikání

Společenský prospěch naplňujeme realizací principů sociálního podnikání, které jsou - sociální prospěch, ekonomický prospěch, environmentální a místní prospěch. Více níže.


Společensky prospěšný cíl organizace: náš spolek je ve své podstatě poradenský, školící a sociálně kulturní subjekt. Zaměstnáváme také znevýhodněné osoby zejména osoby s tělesným postižením a osoby pečující o osobu blízkou. Své vzdělávací, informační, integrační a propagační aktivity zaměřujeme na podporu všech znevýhodněných osob ve společnosti. Spolek pro své zaměstnance vytváří kvalitní pracovní podmínky, poskytuje jim bezbariérové prostory, možnost odborného růstu a zvyšování kvalifikace.

Spolek se zavazuje zaměstnávat z celkového počtu svých zaměstnanců nejméně 40% osob znevýhodněných na trhu práce, a to zejména osob se zdravotním postižením - především s tělesným postižením a osoby pečující o osobu blízkou.

Spolek se zavazuje 51% zisku reinvestovat zpět do organizace a podpořit tak její rozvoj.

Environmentální a místní prospěch. Spolek zohledňuje při své činnosti environmentální aspekty. Využíváme lokální zdroje, upřednostňujeme prvky cirkulární ekonomiky, cestujeme ekologicky atd. Přednostně nabízíme své služby v oblasti Olomouckého kraje a sousedních krajů. Spolek přijímá zaměstnance z řad znevýhodněných osob z místních uchazečů. Vstupujeme do lokálních iniciativ a partnerství, zejména s místní samosprávou a neziskovými a subjekty. Zaměřujeme se na přednostní spokojování potřeb komunity.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí