KDO JSME

Toto je náš příběh

Spolek jsme založili v roce 2015 a dlouho jsme ho nevyužili na žádné projekty. Čekali jsme na vhodnou chvíli. V roce 2020 přišly nové příležitosti a začali jsme realizovat projekty, které nám dávají smysl. Spolek Ability se proměnil, dostal novou energií a nové nápady. Všechny naše projekty mají společné pojítko a tím je jejich sociální rozměr a dopad. Naše poradenské služby jsou pro občany a neziskové organizace bezplatné. Poradenství realizujeme ve svém volném čase a zdarma. Dále se věnujeme propagaci sociálního podnikání, poradenství v sociálním podnikání, integrační podpoře, chráněnému bydlení a vzdělávání v environmentální oblasti. Poslední naší oblíbenou aktivitou je kulturním projekt se sociálním přesahem Zastavit čas. Tak nás život vedl a formoval, tyto činnosti dlouhodobě a rádi děláme. 

Hlásíme se k principům sociálního podnikání

Společenský prospěch naplňujeme realizací principů sociálního podnikání, které jsou - sociální prospěch, ekonomický prospěch, environmentální a místní prospěch. Více níže.

Společensky prospěšný cíl organizace: náš spolek je ve své podstatě poradenský, školící a sociálně kulturní subjekt. Podporujeme a zaměstnáváme znevýhodněné osoby zejména osoby s tělesným postižením a osoby pečující o osobu blízkou. Své vzdělávací, informační, integrační a propagační aktivity zaměřujeme na podporu všech znevýhodněných osob ve společnosti. Spolek pro své zaměstnance vytváří kvalitní pracovní podmínky, poskytuje jim bezbariérové prostory, možnost odborného růstu a zvyšování kvalifikace.

Spolek se zavazuje zaměstnávat z celkového počtu svých zaměstnanců nejméně 40% osob znevýhodněných na trhu práce, a to zejména osob se zdravotním postižením - především s tělesným postižením a osoby pečující o osobu blízkou.

Spolek se zavazuje 51% zisku reinvestovat zpět do organizace a podpořit tak její rozvoj.

Environmentální a místní prospěch. Spolek zohledňuje při své činnosti environmentální aspekty. Využíváme lokální zdroje, upřednostňujeme prvky cirkulární ekonomiky, cestujeme ekologicky atd. Přednostně nabízíme své služby v oblasti Olomouckého kraje a sousedních krajů. Spolek přijímá zaměstnance z řad znevýhodněných osob z místních uchazečů. Vstupujeme do lokálních iniciativ a partnerství, zejména s místní samosprávou a neziskovými a subjekty. Zaměřujeme se na přednostní spokojování potřeb komunity.

Malé změny s velkým dopadem

I malá změna nebo podpora pro osoby s nějakým znevýhodněním má smysl. Jsme rádi, když má naše činnost pozitivní dopad na konkrétní životy znevýhodněných lidí. Může se jednat o jednotlivce, organizace nebo komunity.  S důvěrou se na nás můžete obrátit pokud se zajímáte o integrační podporu, chráněné bydlení, sociální podnikání, zaměstnáváte nebo chcete zaměstnávat znevýhodněné osoby a nebo chcete podnikat environmentálně. 

 


NÁŠ TÝM

Seznamte se s námi

Ing. Tomáš Mitáček

Předseda spolku, specialista na environmentální otázky a jednání s partnery.

Mgr. Stanislav Hyrák

Člen představenstva spolku, realizuje poradenství v sociálním podnikání, integrační podporu a kulturní projekty.

Filip Hyrák

Člen představenstva spolku, zajišťuje grafiku a propagaci.

Miluše Leissová

Administrativní pracovnice a specialista na sociální poradenství.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí