Jak fungují sponzorské dary?

Naše poradenské služby jsou pro občany a neziskové organizace bezplatné. Proto je podpora od dárců pro naši činnost důležitá. Poradenství realizujeme všichni ve svém volném čase a zdarma. Případné dary nejdou na naše mzdy a jiné osobní náklady, ale výhradně na drobné administrativní potřeby a vybavení, popřípadě nájem za kancelář. Velmi si Vaší podpory vážíme. Za váš dar vystavíme darovací smlouvu a doložíme účel využití.  


Bankovní účet

 5889498319/0800

Název banky

Česká spořitelna

PŘISPĚJTE JEŠTĚ DNES

Uvítáme jakoukoliv pomoc
 

500Kč

PŘISPĚJETE NA PROJEKT 

Bezplatné poradenství


2000Kč

PŘISPĚJETE NA PROJEKT

Bezplatné poradenství1000Kč

PŘISPĚJETE NA PROJEKT

Bezplatné poradenství