Integrační podpora zaměstnanců

01.01.2024

Podporujeme osoby se specifickými potřebami bez rozdílu typu znevýhodnění nebo rozsahu znevýhodnění. Integrační podpora na pracovištích je nezbytný nástroj pro posilování dovedností a schopností všech lidí, kteří mají v životě více překážek, než běžně zdravý člověk. 

Integrační podpora v sociálním podniku je soubor všech opatření pro zaměstnance podniku, která umožní osobám se specifickými potřebami práci získat, připravit se na ni a následně ji vykonávat. Podpora je zaměřená zejména na pracovní kompetence a osobní rozvoj. Zaměstnancům bez specifických potřeb umožní osobní rozvoj v oblastech jako např. spolupráce se znevýhodněnými osobami, nediskriminace, rovné příležitosti atd. Proces integrační podpory je založený na respektu ke specifickým potřebám zaměstnancům a jejich důstojnosti. Integrační práce je činnost odborná, plánovaná a dlouhodobá. 

Jsme specialisté na integrační podporu v sociálních podnicích. Vytváříme systém podpory, nastavujeme zakotvení této aktivity do firemních dokumentů a procesů, realizuje přímou podporu a vyhodnocujeme výsledky této práce. Integrační podporu provádíme formou integrační práce v sociálních podnicích, odborně, metodicky a plánovaně. Každý má právo na respekt, profesní růst a na respektování svých specifických potřeb. Je správné věnovat se podpoře osob s handicapem. 

Rádi poradíme a pomůžeme 

Napište nám nebo zavolejte. Realizujeme školení, kurzy a individuální konzultace vedoucí k předcházení problémům na pracovišti, fluktuaci, špatným vztahům a špatné komunikaci. U znevýhodněných osob se zaměřujeme na jejich potenciál a jejich individuální potřeby. Poskytujeme jak individuální tak firemní mentoring v oblasti integrační práce a nastavení integrační podpory v sociálních podnicích.