Poradenství a podpora pro osoby se znevýhodněním

02.01.2024

Někdy se životní situace změní natolik, že člověk potřebuje odbornou a rychlou pomoc. Zaměřujeme se na podporu osob s různými specifickými potřebami, zejména v oblasti jejich pracovního zařazení a profesního růstu. Pomáháme posilovat jejich schopnosti, aby využili svůj potenciál a našli si své místo na chráněném nebo volném trhu práce. Pomáháme i rodinným příslušníkům, kteří pečují o osobu blízkou nebo také neformálním pečovatelům. Spolupracujeme s řadou sociálních podniků a neziskovými organizacemi.