Sociální podnikání v souvislostech

25.08.2021

Chcete sociálně podnikat? Nevíte jak začít? Pokud máte zájem zaměstnat znevýhodněné zaměstnance, tak je to skvělé rozhodnutí. Sami jsme tím prošli a rádi poradíme v oblasti výběru zaměstnanců, práce s nimi, založením sociálního podniku apod. Ukážeme vám příklady dobré praxe. Máme osobní zkušenosti s tímto oborem a známe řadu sociálních podniků, které řadu let úspěšně fungují. Jsme připraveni vám poradit s vašimi společensky prospěšnými projekty.  

Pomoc potřebným a životnímu prostředí

Sociální podnikání je souhrn podnikatelských aktivit, které prospívají společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. Sociálním podnikem se rozumí "subjekt sociálního podnikání", tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu - ekonomického, sociálního a environmentálního.

Sociální podniky jsou šancí pro lepší život

Sociální podnikání začíná tam, kde se druzí z nějakých důvodů nechtějí nebo nemohou  realizovat. Dává práci znevýhodněným osobám a klade důraz na odstraňování bariér v zaměstnání, na rovné příležitosti a na psychosociální podporu. Ekonomické cíle jsou v rovnováze s těmi sociálními.