Poradenství a podpora pro osoby se znevýhodněním

02.01.2024

Někdy se životní situace změní natolik, že člověk potřebuje odbornou a rychlou pomoc. Zaměřujeme se na podporu osob s různými specifickými potřebami, zejména v oblasti jejich pracovního zařazení a profesního růstu. Pomáháme posilovat jejich schopnosti, aby využili svůj potenciál a našli si své místo na chráněném nebo volném trhu práce. Pomáháme i rodinným příslušníkům, kteří pečují o osobu blízkou nebo také neformálním pečovatelům. Spolupracujeme s řadou neziskových organizací a se sociálními podniky.   

Sociální podniky jsou šancí pro lepší život

Sociální podnikání začíná tam, kde se druzí z nějakých důvodů nechtějí nebo nemohou  realizovat. Dává práci znevýhodněným osobám a klade důraz na odstraňování bariér v zaměstnání, na rovné příležitosti a na psychosociální podporu. Ekonomické cíle jsou v rovnováze s těmi sociálními.